Rozvrh KFPP – ZS 2019/2020

(poslední změna: 30. 10. 2019)

Výuka pro studenty NMgr. a PGS podle tohoto rozvrhu začne 7. října, bakalářské předměty (NEVF112, NEVF135) poběží již od 1. října.

Legenda:
3. ročník - bakaláři
1. ročník - magistři ("4. roč.")
2. ročník - magistři ("5. roč.")
PGS
ostatní/neurčeno

 
Dodatky:
Na katedrový seminář dostanete pozvánku e-mailem, případně sledujte katedrální web.
"Odborné soustředění KFPP" (NEVF191, NEVF192, NEVF550) (Dolní Morava)
bude v týdnu od 11.1. do 19.1. (11.1.-15.1.: PLAZMA, KOSMOS; 15.1.-19.1: POVRCH, VRSTVA, VAKUUM, NANOMATERIÁLY)
NEVF536 – Kurz speciálních experimentálních metod ve fyzice plazmatu a fyzikální chemii (Fárník, Votava) se bude konat ve čtyřech tříhodinových blocích v prvním týdnu letního semestru (pravděpodobně 17.–18. února 2020, vždy v 9h–12h a 14h–17h v posl. prof. Kunzla (A042).
Week of Doctoral Students 2020 (NEVF555): se bude konat 9. - 10. června 2020


hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
začátek 7:20 8:10 9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:00
Po (A 042) (A 042) Nízkoteplotní plazma a jeho apl.
Elem. procesy v plazmatu
NEVF501§ & NEVF502§ (A 042)
(A 042) (A 042) Měř. met., model. a zpr. exp. dat
Fusion plasma
NEVF503§ & NEVF538§ (A 042)
Vlny v plazmatu
NEVF117
Santolík (A 042)
(A 042)
(A 320) (A 320) Mol. iont. spektr.
NEVF148
Wild (A 320)
Dipl. s. III
NEVF152 $
Mašek (A 320)
(A 320) Fyzika TV I.
NEVF114
Sobotík (A 320)
Dipl. sem. FPP I
NEVF151
Wild,Ša. (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320)
Pros. k Mod.f.pl.
NEVF118
Rouč Hra (A 246)
VF elektrotech.
NEVF144
Kudrna (A 246)
Út (A 042) (A 042) Základy počítačové fyziky I.
NEVF141
Plašil (A 042)
(A 042) Pokr. met. f. povr.
NEVF168
Joh., Maš.(A 042)
Elektrochemie povrchů a rozhraní
NEVF167
Khalakhan(A 042)
Seminář sk. nanomateriálů
(A 042)
(A 042) (A 042)
(A 320) (A 320) (A 320) (A 320) Mod. tr. ve f.pov.
NEVF108
Mašek (A 320)
(A 320) Vakuová fyzika
NEVF126 (př. + cv.)
Gronych, Pavlů (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320)
Kyb. exp. II
NEVF128
Přech (A 246)
St (A 042) (A 042) (A 042) Horké pl., fúze
NEVF121
Plašil (A 042)
Kvant.el.a optoel.
NEVF123
Hrachová (A 042)
(A 042) Seminář KFPP
(A 042)
(A 042) (A 042) (A 042) (A 042) (A 042)
(A 320) (A 320) Měř.zprac.dat...
NEVF112
Joh./Maš. (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320) Fyzika povrchů
NEVF129 cv.*
Nehasil (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320)
Experimentální metody FPP I
NEVF131

Pavlů (laboratoře KFPP)
STM, AFM
NEVF106
Ošťádal (A 246)
Čt (A 042) (A 042) Elektron. pro F.
NEVF115
Tichý (A 042)
Fyz. plazmatu I.
NEVF122
Glos./Doh.(A 042)
(A 042) Mod. poč. fyz. I
NEVF160
Kudrna/Plašil (A 042)
Fyzika povrchů
NEVF129
Nehasil (A 042)
(A 042) (A 042) (A 042)
(A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320) Las.abs.spektr.pl.
NEVF162
Dohnal (A 320)
Hmotn. spektr.
NEVF125
Gronych (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320)
Progr. v IDL
NEVF135
Něm. Přech (PUČ)
(A 042) (A 042) (A 042) (A 042) (A 042) (A 042) Úvod f. plazmatu
NEVF518
Glosík (A 042)
(A 042) (A 042) (A 042) (A 042) (A 042) (A 042) (A 042)
(A 320) (A 320) Met. f. pov. a TV
NEVF516
Ošťádal (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320) Rezervace P4F5
Sobotík (A 320)
(A 320) (A 320) (A 320) (A 320) (A 320)

§
NEVF501 - Nízkoteplotní plazma a jeho aplikace (Hrachová) se koná ve dnech: 14.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
NEVF502 - Elementární procesy v plazmatu (Glosík) se koná ve dnech: 21.10., 11.11., 25.11., 09.12., 06.01.
NEVF503 - Měřící metody, modelování a zpracování exp. dat (Santolík, Němeček) se koná ve dnech: 14.10., 21.10., 04.11., 02.12., 16.12.
NEVF538 - Fusion plasma (Horáček, IPP) se koná ve dnech: 11.11., 18.11., 25.11., 09.12., 06.01.
*
NEVF129 (cvičení) - Fyzika povrchů (Nehasil) se bude konat jednou za 14 dní (počínaje 16.10.).
$
NEVF152 - Diplomový seminář III (Mašek): koná se víceméně jednou za 14 dní (počínaje 8.10).