Mgr. Stanislav Fabík

ukončení studia roku 1999
doktorand v letech 1999 - 2007