Optimalizace výkonu svazků palivových článků

Student: Vaněk Martin
Vedoucí: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Technologie PEMFC otevírá mnoho možností pro čistou a udržitelnou výrobu energie. Srdcem této technologie je svazek palivových článků, který se skládá z mnoha článků zapojených do série. Dosažení optimálních pracovních podmínek svazků palivových článků může být komplikovaným úkolem, který vyžaduje optimalizaci vlhkosti a teploty. V této práci se se změnou těchto parametrů očekává zlepšení celkového výkonu článku, snížení napěťové nerovnováhy mezi jednotlivými články a zvýšení provozní stability. Cílem této bakalářské práce je sestavit výzkumné svazky palivových článků různých délek a definovat optimální provozní podmínky.

Zásady pro vypracování:

  1. Studium doporučené literatury.
  2. Příprava svazků palivových článků různých velikostí.
  3. Testování svazků palivových článků za různých podmínek.
  4. Měření základních elektrochemických vlastností palivových článků.
  5. Zpracování naměřených dat. Příprava a sepsání bakalářské práce.

Literatura:

  1. O’Hayre, Ryan P., Suk-Won Cha, Whitney G. Colella, and F. B. Prinz. Fuel Cell Fundamentals. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2016. ISNB 978-1-119-11415-4 978-1-119-11420-8.
  2. Qui DK. et al.; Review on proton exchange membrane fuel cell stack assembly: Quality evaluation, assembly method, contact behavior and process design; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 152, 111660, 2021.
  3. Parra D. et al.; A review on the role, cost and value of hydrogen energy systems for deep decarbonisation; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 101, 279-294, 2019.