Prof. RNDr. Karel Mašek, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2008

Studium struktury epitaxního systému CeO2/Cu(111) metodou RHEED
PDF@repoUK (#47478)
Student: Jan Beran
Vedoucí: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2010

Studium modelového bimetalického systému Pt-Au/WO3/W(110)
PDF@repoUK (#74638)
Student: Jan Polášek
Vedoucí: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2011

Studium vlivu teploty substrátu na strukturu epitaxních vrstev oxidu wolframu
PDF@repoUK (#86847)
Student: Pavlíková Romana
Vedoucí: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2015

Studium senzorických vlastností tenkých vrstev oxidu wolframu
PDF@repoUK (#125748)
Student: Vojík Jiří
Vedoucí: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.