Fyzika a technika měření nízkých teplot

NFPL 168

doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.


 Studijní materiály k přednášce:

Kapicuv odpor

Supravodivost

Dosahování velmi nízkých teplot

Kryogenika