Katedra chemické fyziky a optiky
Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Telefon: (02) 2191 1248
Fax: (02) 2191 1249
E-mail: kchf@mff.cuni.cz


Vědecká aktivita katedry pokrývá experimentální a teoretické směry chemické fyziky a optiky. Výzkum je zaměřen zejména na studium molekulárních a biologických komplexů, jejich teoretické a počítačové modelování (kvantová teorie, kvantová chemie, molekulární simulace) a na rozvoj moderních spektroskopických metod a laserové techniky (nízkoteplotní optická spektroskopie vysokého rozlišení, femtosekundová a pikosekundová spektroskopie) a jejich aplikace (fotosyntéza, polovodičové nanostruktury).

Katedra také spolupracuje s dalšími pracovišti na problematice životního prostředí.

V rámci magisterského studijního programu fyzika je katedra garantujícím pracovištěm studijního oboru Biofyzika a chemická fyzika a podílí se na zajišťování studijního oboru Optika a optoelektronika. V rámci doktorského studia se podílí na zajišťování studijních programů Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika a Kvantová optika a optoelektronika.

Na katedře jsou tato oddělení:

Členové katedry
Poslední úprava 
Vojtěch Kapsa

Department of Chemical Physics and Optics
Head of Department: Prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Secretary: Markéta Křížová

Address: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Phone: (02) 2191 1248
Fax: (02) 2191 1249
E-mail: kchf@mff.cuni.cz


Members of the Department of Chemical Physics and Optics offer a variety of lectures on chemical physics, biophysics, optics, optical spectroscopy, laser spectroscopy, optoelectronics, optothermal spectroscopy, quantum theory, quantum chemistry, molecular simulations, nonlinear physics and chemistry. Experimental and theoretical research is carried out in related fields like the primary processes of photosynthesis, femtosecond laser spectroscopy of molecules, investigation of protein complexes, fast relaxation processes in semiconductor nanostructures, quantum theory of molecular processes, quantum chemistry of biologically important molecules, simulation of complex molecular structures, classical and quantum nonlinear phenomena.

There are three research groups at the Department:

Members of Department
Last modification 
Vojtěch Kapsa