Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky

logo.jpg
Oddělení Kvantové optiky a optoelektroniky se zabývá ultrarychlou laserovou spektroskopií. Soustředí se zejména na studium rychlých procesů v polovodičích a polovodičových nanostrukturách s aplikačními výhledy ve fotovoltaice, spintronice a optoelektronice.


Do oddělení je organizačně začleněna Laboratoř Opto-Spintroniky - společné pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
Oddělení je částí Katedry chemické fyziky a optiky
Katedra chemické fyziky a optiky na
Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity KarlovyPraze,
České republice


Adresa

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 221 911 260
Fax: +420 221 911 249
Email: pmaly   karlov mff cuni cz

Poslední změna: 3. 12. 2015 | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018, 03:56:47