Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_318

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zadani:u_318 [12.11.2013 15:23]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:u_318 [14.02.2019 15:42] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 14: Řádek 14:
   - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 - 5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte. ​   - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 - 5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte. ​
   - Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu. ​   - Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu. ​
-  - Na základě průběhu ​dopplerovských signálů ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě. ​+  - Na základě průběhu ​měřeného signálu ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě. ​
   - Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení. ​   - Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení. ​
  
zadani/u_318.txt · Poslední úprava: 14.02.2019 15:42 autor: Kudrnová Hana Mgr.