Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:s218

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:s218 [10.11.2021 14:28]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:s218 [10.11.2021 14:29]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 10: Řádek 10:
   - Simulujte průběh napětí na odporu //R// při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (//​C//​~=~0,​1~-~10 μF, //​R//​~=~20~Ω,​ //​L//​~=~0,​35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu //T// na velikosti zařazené kapacity //C//. Srovnejte doby kmitu //T// s~teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.   - Simulujte průběh napětí na odporu //R// při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (//​C//​~=~0,​1~-~10 μF, //​R//​~=~20~Ω,​ //​L//​~=~0,​35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu //T// na velikosti zařazené kapacity //C//. Srovnejte doby kmitu //T// s~teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.
   - Simulujte průběh napětí na odporu //R// v~RLC obvodu v~mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v~intervalu //​C//​~=~0,​1~-~10~μF (indukčnost cívky //​L//​~=~0,​35~H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity //C//. Získané aperiodizační odpory porovnejte s~teoretickými. ​   - Simulujte průběh napětí na odporu //R// v~RLC obvodu v~mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v~intervalu //​C//​~=~0,​1~-~10~μF (indukčnost cívky //​L//​~=~0,​35~H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity //C//. Získané aperiodizační odpory porovnejte s~teoretickými. ​
 +
 +** Rozšířená verze úlohy pro uznání za dvě úlohy: ** 
 +
 +4. Jeden výsledný průběh napětí v mezním aperiodickém stavu získaný v bodu 3 fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami. ​
 +
 +5. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RC obvod podle obr. 2 ve studijním textu. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu. ​
 +
 +6. Simulujte průběh napětí na kondenzátoru při vypnutí napětí. Simulace provádějte pro jednu hodnotu C a pět hodnot R a naopak, pro jednu hodnotu R a pět hodnot C. Z průběhu napětí vyhodnoťte relaxační dobu obvodu. Zobrazte graficky jeden průběh napětí s proloženou teoretickou křivkou. Závislost relaxační doby sériového obvodu RC na velikosti odporu a na velikosti kapacity v obvodu vyneste do grafu a porovnejte s teoretickými hodnotami.
 +
 +
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
zadani/s218.txt · Poslední úprava: 15.09.2023 22:58 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.