Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:pravidla_ulohy_d

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:pravidla_ulohy_d [22.02.2021 12:57]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
zadani:pravidla_ulohy_d [ 3.03.2021 12:53] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
-======  Obecná pravidla pro úlohy na zpracování dat ======+=====  Obecná pravidla pro úlohy na zpracování dat =====
  
   * Teoretický úvod pište stručně a věcně, uveďte však všechny důležité vztahy a předpoklady potřebné pro zpracování úlohy.   * Teoretický úvod pište stručně a věcně, uveďte však všechny důležité vztahy a předpoklady potřebné pro zpracování úlohy.
   * Pokud některé údaje chybí - např. podmínky měření, přesnost přístrojů - neuvádějte je nebo použijte údaje z~jiného dne (např. podmínky, když jste měřili naposled) a jasně tuto skutečnost uveďte.   * Pokud některé údaje chybí - např. podmínky měření, přesnost přístrojů - neuvádějte je nebo použijte údaje z~jiného dne (např. podmínky, když jste měřili naposled) a jasně tuto skutečnost uveďte.
   * Data zkopírujte do Excelu (či jiného sw, ve kterém počítáte) a poctivě zpracujte. V~referátu musí být jasně uveden postup, jak jste data zpracovávali,​ a v~tabulkách dílčí výsledky. U úloh, kde se používá lineární regrese, uveďte nafitované parametry a postup, jak s~nimi dále počítáte.   * Data zkopírujte do Excelu (či jiného sw, ve kterém počítáte) a poctivě zpracujte. V~referátu musí být jasně uveden postup, jak jste data zpracovávali,​ a v~tabulkách dílčí výsledky. U úloh, kde se používá lineární regrese, uveďte nafitované parametry a postup, jak s~nimi dále počítáte.
-  * V diskuzi se netvařte, že jste experiment měřili – neměřili jste, zpracováváte data, která získal někdo jiný. Data mohou být zatížena systematickou chybou, některé údaje mohou chybět – tak to prostě v experimentální praxi je.+  * V~diskuzi se netvařte, že jste experiment měřili – neměřili jste, zpracováváte data, která získal někdo jiný. Data mohou být zatížena systematickou chybou, některé údaje mohou chybět – tak to prostě v experimentální praxi je.
   * Dodržujte označení prvků experimentu (trubic, pružinek atd.), aby opravující nemusel výsledky složitě dešifrovat. Jistě by se vám nelíbilo, kdyby vám laborantka v~protokolu z~měření přejmenovala vzorky.   * Dodržujte označení prvků experimentu (trubic, pružinek atd.), aby opravující nemusel výsledky složitě dešifrovat. Jistě by se vám nelíbilo, kdyby vám laborantka v~protokolu z~měření přejmenovala vzorky.
   * Pokud vyjde něco jinak, než je tabulková hodnota, tak to férově přiznejte a okomentujte. Řádově jinak by výsledek být ale neměl.   * Pokud vyjde něco jinak, než je tabulková hodnota, tak to férově přiznejte a okomentujte. Řádově jinak by výsledek být ale neměl.
-  * Než referát odevzdáte, podívejte se ještě jednou na stránky praktika, jak má referát vypadat, na co si dát pozor, a podle toho svoji práci opravte. Podívejte se na {{:​referat_priklady.pdf|příklady zpracování}} a na obvyklé [[:​chyby|chyby]].+  * Než referát odevzdáte, podívejte se ještě jednou na stránky praktika, jak má referát vypadat, na co si dát pozor, a podle toho svoji práci opravte. Podívejte se na {{:info:​referat_priklady.pdf|příklady zpracování}} a na obvyklé [[:​chyby|chyby]].
   * Doporučujeme nahrát soubor s~výpočty (Excel) spolu s~daty, můžeme Vám poradit, kde jste udělali chybu.   * Doporučujeme nahrát soubor s~výpočty (Excel) spolu s~daty, můžeme Vám poradit, kde jste udělali chybu.
-  * V případě jakýchkoli nejasností napište mail některému z~vyučujících.+  * V~případě jakýchkoli nejasností napište mail některému z~vyučujících, který danou úlohu opravuje. 
 + 
 + 
 +  * **Termín odevzdání** pro úlohy zapsané na 7.3.2021 je 21.3.2021. 
 +  * Pokud úlohy odevzdáte v~termínu, obdržíte jako **bonus 3~body za měření** (věříme, že termín dodržíte, 3~body budou nastaveny předem)
zadani/pravidla_ulohy_d.1613995026.txt.gz · Poslední úprava: 22.02.2021 12:57 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.