Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:elp [19.08.2013 17:35]
Drbohlav Tomáš Mgr.
zadani:elp [11.02.2023 11:36] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr.
Řádek 1: Řádek 1:
-======  ​ELP (NOFY052,64,65) ======+======  ​Praktikum pro EL (NOFY052,064,065) ====== 
 + 
 +  - **Použití osciloskopu **k analýze a diagnostice elektronických obvodů 
 +  - **Použití spektrálního analyzátoru **k analýze a diagnostice elektronických obvodů 
 +  - **Použití logického analyzátoru **při zkoumání digitálních systémů 
 +  - **Studium operačních zesilovačů ​ **(invertující zesilovač, integrátor,​ komparátor,​ Schmittův klopný obvod) 
 +  - **Použití operačních zesilovačů ​ **(generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač) 
 +  - **Studium detekce signálů ​ **(druhy detektorů, synchronní detektor, Lock-In zesilovač) 
 +  - **Monostabilní a astabilní klopné obvody ​ **(syntéza z hradel, obvodů 74121, 555) 
 +  - **Bistabilní klopné obvody ​ **(D, J-K, binární a dekadické čítače synchronní a asynchronní) 
 +  - **A/D a D/A převodníky ​ **(základní principy, převodníky s váhovými odpory, jednoduchý integrační převodník) 
 +  - **Studium pamětí **(principy uchování dat v elektronických obvodech a pamětech typu PROM a jejich použití) 
 +  - **Sběrnice PC  **(principy adresování,​ komunikace na ISA sběrnici, povely) 
 +  - **PCI vsuvná karta pro sběr dat **(12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.) 
 +  - **Použití profesionálního programátoru **(programování pamětí EPROM, EEPROM...) 
 +  - **Studium sériových sběrnic **komunikace na sběrnici Microwire a IIC, použití pro vzorové obvody 
 +  - **Studium sběrnice USB, ** řízení desky s analogovými a číslicovými vstupy/​výstupy 
 +  - **Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací ​ **(18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým ​ sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru) 
 +  - **Modelování **(syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer 
 +  - **Studium tranzistorových zesilovačů** (bipolární tranzistory NPN a PNP, J-FET, MOS-FET) 
 +  - **Studium rozdilových zesilovačů** 
 +  - **Studium spínacích obvodů** 
 +  - **Studium obvodů pro stabilizaci napětí** 
 +  - **Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických dvojpólů **(pasivních součástek) prostřednictvím jejich voltampérových charakteristik (diody Ge, Si, Schottky, Zenerovy, LED) 
 +  - **Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických čtyřpólů **prostřednictvím vstupních, výstupních a převodních charakteristik (tranzistory bipolární a unipolární,​ logické obvody TTL, C-MOS, ECL, optronový pár) 
 +  - **Seznámení s dynamickými vlastnostmi čtyřpólů ** prostřednictvím kmitočtových charateristik (RC člen integrační a derivační,​ RLC obvody, zesilovače tranzistorové i operační)
  
zadani/elp.1376926519.txt.gz · Poslední úprava: 19.08.2013 17:35 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.