Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af308

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af308 [10.07.2017 11:41]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af308 [10.07.2017 11:42] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 13: Řádek 13:
   - S použitím zelené čáry rtuti okalibrujte pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám.   - S použitím zelené čáry rtuti okalibrujte pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám.
   - Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He–Ne laseru. /​*NEVIDITELNÉ: ​ - Fabryho – Perotovým interferometrem změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu.KONEC NEVIDITELNÉHO*/  ​   - Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He–Ne laseru. /​*NEVIDITELNÉ: ​ - Fabryho – Perotovým interferometrem změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu.KONEC NEVIDITELNÉHO*/  ​
-  - Všechna měření proveďte metodou postupných měření a~zpracujte lineární regresí. ​Stanovte chybu vlnových délek získaných lineární regresí.  +  - Všechna měření proveďte metodou postupných měření a~zpracujte lineární regresí. ​
  
  
zadani/af308.1499679666.txt.gz · Poslední úprava: 10.07.2017 11:41 autor: Kudrnová Hana Mgr.