Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af111

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:af111 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af111 [16.09.2013 15:59] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 19: Řádek 19:
  
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
-Hookův zákon, elastická a plastická deformace, tuhost aparatury, mez pružnosti+Hookův zákon, elastická a plastická deformace, tuhost aparatury, mez pružnosti.
  
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
Řádek 28: Řádek 28:
   - Pro záznam měření časové závislosti napětí na tenzometrickém odporovém snímači využijte program //​Zapisovač//​.   - Pro záznam měření časové závislosti napětí na tenzometrickém odporovém snímači využijte program //​Zapisovač//​.
   - Měření křivek skončete u~**15~mV**.   - Měření křivek skončete u~**15~mV**.
-  - Během měření deformační křivky zpracujte změřenou kalibrační křivku.+  - Během měření deformační křivky zpracujte změřenou kalibrační křivku. ​Po změření vzorku proveďte zpracování a vytiskněte výsledný graf. 
 +  - Volbu lineární části deformační křivky zkontroluje vyučující. 
  
  
zadani/af111.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 16.09.2013 15:58 (upraveno mimo DokuWiki)