Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:416

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:416 [ 3.10.2013 18:04]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus]
zadani:416 [ 5.01.2021 14:13]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ======+====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ======
  
-[[:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text]]+**{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}}** 
 + 
 +**{{:​zadani:​texty:​A16.pdf|Průvodce úlohou}} **
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte ​charakteristiky Franck-Hertzovy trubice ​s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky **t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​**. Při nejvyšší ​teplotě ​a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu ​(kolem **-1,5~V**). Při měření při teplotě **t<sub>1</sub>** volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca **-35~V**). +  - Porovnejte voltampérové ​charakteristiky Franck-Hertzovy trubice při pokojové teplotě a při teplotě ​vhodné ​pro určení rezonančního potenciálu ​(cca 160-190 <sup>o</sup>C). 
-  - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu **t<​sub>​2</​sub>​** sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do **30~nA**) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od **-1,5 do +1~V**). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn. +  - Zpracujte charakteristiku při vyšší teplotě metodou lineární regrese, určete ​rezonanční potenciál ​kontaktní rozdíl ​potenciálů. Diskutujte ​esnost obou hodnot. 
-  - Z naměřených závislostí ​určete ​kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační ​potenciál ​atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu ​echoduObjasněte, proč je vhodné ionisační potenciál ​určovat při nižší teplotě pícky, než potenciál ​excitační. +  - Obdobně určete rezonanční potenciál ​a kontaktní rozdíl ​potenciálů Franck-Hertzovy trubice s neonem. 
-  - **Výběrová úloha:** Změřte charakteristiku ​Franck-Hertzovy trubice s neonem ​až do 99~VPři měření sledujte, jak se i nárůstu napětí **U<​sub>​1</​sub>​** ​mění počet svítících vrstev ​prostoru mezi mřížkamiPomocí manuálního nastavení napětí ​**U<​sub>​1</​sub>​** určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti. ​ +  - Určete vlnové délky odpovídající rezonančním ​echodům ve rtuti a neonu. 
 + 
 +**Otázka k zamyšlení:​** Proč měníme teplotu ve Franck-Hertzově trubici se rtutí? Proč to neděláme v trubici s neonem ?  
  
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
zadani/416.txt · Poslední úprava: 9.11.2021 13:45 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.