Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:416

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:416 [ 2.09.2013 12:36]
Drbohlav Tomáš Mgr.
zadani:416 [ 9.11.2021 13:45]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ======+====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ====== 
 + 
 +**{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}}**
  
-[[:​zadani:​texty:​txt_a16|Studijní text]] 
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (do -1~V). Při měření při teplotě t<​sub>​1</​sub>​ volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca -35~V). +  - Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky ​**t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​**. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (kolem **-1,5~V**). Při měření při teplotě ​**t<​sub>​1</​sub>​** volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca **-30~V**). 
-  - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu t<​sub>​2</​sub>​ sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do 30~nA) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od -do +2~V). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn. +  - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu ​**t<​sub>​2</​sub>​** sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do **30~nA**) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od **-1,5 do +1~V**). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn. 
-  - Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky než potenciál excitační. +  - Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněteproč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě píckynež potenciál excitační. 
-  - **Výběrová úloha:** Změřte charakteristiku Franck-Hertzovy trubice s neonem až do 99~V. Při měření sledujte, jak se při nárůstu napětí U<​sub>​1</​sub>​ mění počet svítících vrstev v prostoru mezi mřížkami. Pomocí manuálního nastavení napětí U<​sub>​1</​sub>​ určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti.  ​+  - **Výběrová úloha:** Změřte charakteristiku Franck-Hertzovy trubice s neonem až do 99~V. Při měření sledujte, jak se při nárůstu napětí ​**U<​sub>​1</​sub>​** mění počet svítících vrstev v prostoru mezi mřížkami. Pomocí manuálního nastavení napětí ​**U<​sub>​1</​sub>​** určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti.  ​
  
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
zadani/416.txt · Poslední úprava: 9.11.2021 13:45 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.