Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:414

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:414 [ 5.04.2018 08:40]
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
zadani:414 [ 5.04.2018 08:46] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 24: Řádek 24:
  
 **Program "GM nový"​** pro zpracování měření zaznamenává dobu měření (nastavujeme po kliknutí na tlačítko //**Nové měření**//​),​ počet zaregistrovaných impulzů a příslušnou četnost. **Program "GM nový"​** pro zpracování měření zaznamenává dobu měření (nastavujeme po kliknutí na tlačítko //**Nové měření**//​),​ počet zaregistrovaných impulzů a příslušnou četnost.
-Nastavené napětí zapisujeme (případně s dalšími parametry) do horního okna (pod nastavenou //​**Maximální dobou snímání**//​). Pro následné zpracování v Excelu je vhodné mezi příslušné napětí a jednotku (V) vložit mezeru. V případě potřeby lze měřící interval předčasně ukončit tlačítkem //​**Stop**//​. Ve spodním okně //**Záznam měření**//​ zobrazuje program zaznamenaná data (tlačítkem //​**Zaznamenat**//​). ​Tato data nejsou editovatelná.+Nastavené napětí zapisujeme (případně s dalšími parametry) do horního okna (pod nastavenou //​**Maximální dobou snímání**//​). Pro následné zpracování v Excelu je vhodné mezi příslušné napětí a jednotku (V) vložit mezeru. V případě potřeby lze měřící interval předčasně ukončit tlačítkem //​**Stop**//​. Ve spodním okně //**Záznam měření**//​ zobrazuje program zaznamenaná data (tlačítkem //​**Zaznamenat**//​). ​Data v tomto okně již nejsou editovatelná.
  
 Po ukončení měření data uložíme tlačítkem //**Uložit do souboru**//​. Pro zobrazení statistiky a histogramu použijeme libovolné tlačítko oddílu //​**Statistiky a histogramy**//​. Do okna //​**Interval zpracování**//​ vepíšeme požadovaný časový údaj v milisekundách a po potvrzení //​**Enter**//​ se provede zpracování celého měření a zobrazí statistika s histogramem. Oba tyto soubory dat lze samostatně uložit, posledních 6 použitých intervalů lze vyvolat příslušným tlačítkem oddílu. Pokud chceme ukončit záznam dané úlohy a začít měřit jinou, je vhodné program ukončit a znovu otevřít. Po ukončení měření data uložíme tlačítkem //**Uložit do souboru**//​. Pro zobrazení statistiky a histogramu použijeme libovolné tlačítko oddílu //​**Statistiky a histogramy**//​. Do okna //​**Interval zpracování**//​ vepíšeme požadovaný časový údaj v milisekundách a po potvrzení //​**Enter**//​ se provede zpracování celého měření a zobrazí statistika s histogramem. Oba tyto soubory dat lze samostatně uložit, posledních 6 použitých intervalů lze vyvolat příslušným tlačítkem oddílu. Pokud chceme ukončit záznam dané úlohy a začít měřit jinou, je vhodné program ukončit a znovu otevřít.
zadani/414.txt · Poslední úprava: 5.04.2018 08:46 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.