Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:328

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:328 [ 1.09.2013 21:45]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:328 [31.01.2018 11:02]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
 +{{:​zadani:​texty:​txt_328.pdf|Studijní text}}
  
-Studijní ​text k zapůjčení v praktiku ​+Obsáhlejší studijní ​text je k zapůjčení v praktiku.
  
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-<?php+  - Prostudujte teoretický popis sestavy a principu HeNe laseru u úlohy (text je v angličtině).  
 +  - Popište princip stimulované emise.  
 +  - Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč 
 +  - Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením).  
 +  - Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!).  
 +  - Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).
  
-echo $texy->​process(<<<​TEXT+**Student si může úlohu zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika. **
  
-.[sez-ulohy] +** Základní vztahy ​klíčová slova**
-1. Prostudujte teoretický popis sestavy ​principu HeNe laseru u úlohy (text je v angličtině).  +
-2. Popište princip stimulované emise.  +
-3. Stanovte,​ pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč?  +
-4. Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením).  +
-5. Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZORMAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!!!).  +
-6. Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).+
  
-TEXT +spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem,​ koherence, divergence, monochromatičnost,​ příčné a podélné módy, Gaussovský svazek
-);+
  
-?> +Pokyny k měření jsou ve studijním textu.
- +
-**Student si může úloha zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika** +
- +
- +
-**Základní vztahy a klíčová slova:** +
- +
-spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem,​ koherence, divergence, monochromatičnost,​ příčné a podélné módy, Gaussovský svazek+
  
  
zadani/328.txt · Poslední úprava: 22.06.2023 11:31 autor: Kudrnová Hana Mgr.