Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:317

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:317 [27.05.2015 11:13]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:317 [29.01.2016 10:10] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 8: Řádek 8:
 {{ img_3193.jpg?​150}} {{ img_3193.jpg?​150}}
  
-Pro měření je připraveno více variant. Po dohodě s~vyučujícím jednu z~nich vyberte!+/*Pro měření je připraveno více variant. Po dohodě s~vyučujícím jednu z~nich vyberte!*/ 
 +Pro měření je připraveno více variant. Buďte připraveni na všechny! Variantu, kterou budete měřit, vybere vyučující.
  
 ===== Varianta A - Pracovní úkol ===== ===== Varianta A - Pracovní úkol =====
 +(Jeden z pracovních úkolů varianty A změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.)
    ​- ​  ​Změřte ​ absorpční spektrum roztoků kalmagitu s~koncentracemi ​   //​c<​sub>​0</​sub>//,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​2,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​4 při pH~=~10 v~celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. Pomocí měření absorpce světla určete koncentraci vzorku X kalmagitu připraveného u úlohy.    ​- ​  ​Změřte ​ absorpční spektrum roztoků kalmagitu s~koncentracemi ​   //​c<​sub>​0</​sub>//,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​2,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​4 při pH~=~10 v~celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. Pomocí měření absorpce světla určete koncentraci vzorku X kalmagitu připraveného u úlohy.
    - Měření z~bodu 1. pro koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>/​2 doplňte ​ proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace,​ které navíc obsahují ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l a~25.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l ​ síranu hořečnatého ​ MgSO<​sub>​4</​sub>​. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete ​ isobestické body.    - Měření z~bodu 1. pro koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>/​2 doplňte ​ proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace,​ které navíc obsahují ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l a~25.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l ​ síranu hořečnatého ​ MgSO<​sub>​4</​sub>​. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete ​ isobestické body.
Řádek 17: Řádek 18:
  
 ===== Varianta B - Pracovní úkol ===== ===== Varianta B - Pracovní úkol =====
 +(Jeden z pracovních úkolů varianty B změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.)
    ​- ​  ​Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu.    ​- ​  ​Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu.
    ​- ​  ​Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a~spektrální šířku propouštěné oblasti. ​    ​- ​  ​Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a~spektrální šířku propouštěné oblasti. ​
Řádek 24: Řádek 25:
  
 ===== Varianta C - Pracovní úkol ===== ===== Varianta C - Pracovní úkol =====
 +(Pracovní úkol varianty C měřte pouze vláknovým spektrometrem Vernier.)
 +   ​- ​  ​Proměřte systém kalmagit + MgSO<​sub>​4</​sub>​ metodou ​ spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. ​ Výchozí koncentrace je pro kalmagit //​c//<​sub>​0</​sub>,​ pro MgSO<​sub>​4</​sub> ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l. Určete koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>​ a~disociační ​ konstantu komplexu.
  
-   ​- ​  ​Proměřte systém kalmagit + MgSO<​sub>​4</​sub>​ metodou ​ spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. ​ Výchozí koncentrace je pro kalmagit //​c//<​sub>​0</​sub>,​ pro MgSO<​sub>​4</​sub> ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l. Určete koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>​ a~disociační ​ konstantu komplexu. ​ 
  
  
Řádek 40: Řádek 42:
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317b.pdf|Pokyny k měření skel}}** +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317_2.pdf|Pokyny k metodě spojité variace}}** 
  
  
zadani/317.1432717980.txt.gz · Poslední úprava: 27.05.2015 11:13 autor: Kudrnová Hana Mgr.