Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:305

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:305 [15.03.2018 14:10]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:305 [15.03.2018 14:11] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 15: Řádek 15:
   - Ze změřených V-A~charakteristik určete pro jednotlivé diody statický odpor //​R<​sub>​d</​sub>//,​ dynamický odpor //​R<​sub>​di</​sub>//,​ hodnotu konstanty ////n//// a~prahové napětí //​U<​sup>​*</​sup>//​. ​ Určete, z~jakého materiálu jsou jednotlivé diody zhotoveny. Nezapomeňte na graf   ​ln(//​I<​sub>​F</​sub>//​) vs. //​U<​sub>​F</​sub>//​.   - Ze změřených V-A~charakteristik určete pro jednotlivé diody statický odpor //​R<​sub>​d</​sub>//,​ dynamický odpor //​R<​sub>​di</​sub>//,​ hodnotu konstanty ////n//// a~prahové napětí //​U<​sup>​*</​sup>//​. ​ Určete, z~jakého materiálu jsou jednotlivé diody zhotoveny. Nezapomeňte na graf   ​ln(//​I<​sub>​F</​sub>//​) vs. //​U<​sub>​F</​sub>//​.
   - Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení. Měření proveďte pomocí pikoampérmetru s vestavěným zdrojem Keithley s funkcí ukládání dat do paměti přístroje. Povinnou součástí zápisu z měření jsou grafy naměřených charakteristik,​ tabulky do protokolu netiskněte.   - Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení. Měření proveďte pomocí pikoampérmetru s vestavěným zdrojem Keithley s funkcí ukládání dat do paměti přístroje. Povinnou součástí zápisu z měření jsou grafy naměřených charakteristik,​ tabulky do protokolu netiskněte.
-  - Změřte zisk fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení a jednom napětí ​UCE.+  - Změřte zisk fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení a jednom napětí ​//​U<​sub>​CE</​sub>//​.
  
 **Základní vztahy a~klíčová slova:** **Základní vztahy a~klíčová slova:**
zadani/305.txt · Poslední úprava: 15.03.2018 14:11 autor: Kudrnová Hana Mgr.