Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:219

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:219 [ 8.03.2021 15:38]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:219 [24.06.2022 10:06] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-     ​- ​ Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a  různé počty závitů (5 a 10).  +     ​- ​Změřte direkční moment vlákna metodou torzních kmitů.  
-     ​- ​ Výsledky měření znázorněte graficky. +     ​- ​Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a různé počty závitů (5~a~10).  
-     ​- ​ Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona. +     - Výsledky měření znázorněte graficky ​přímo v praktiku
-     ​- ​ ​Změřte direkční moment vlákna metodou torzních kmitů. +     - Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona. 
-     ​-  ​Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i Ampérových jednotkách).+     - Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i Ampérových jednotkách).
  
 +** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 +Biot-Savartův zákon, direkční moment, torzní kmity, magnetický moment
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
  
-  ​Maximální povolený proud obvodem je 4~A. +  ​* Ad.2 Maximální povolený proud obvodem je 4~A. 
-  ​Cívku napájíme přímo z proudového zdroje, takže není nutné sestavovat obvod podle obr. 1 skript [1]. Proud měříme vnějším ampérmetrem+  ​* Ad.2 Cívku napájíme přímo z proudového zdroje, takže není nutné sestavovat obvod podle obr. 1 skript [1]. Proud měříme vnějším ampérmetrem.
-  - Rozmyslete předem orientaci magnetu vzhledem k rovině cívky. +
-  - Rozmyslete předem velikost výchylky v závislosti na průměru cívky.+
  
 **{{:​zadani:​foto:​foto_219.pdf|Fotodokumentace k úloze}}** **{{:​zadani:​foto:​foto_219.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
zadani/219.1615214303.txt.gz · Poslední úprava: 8.03.2021 15:38 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.