Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:121

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:121 [ 3.04.2014 17:43]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:121 [12.02.2015 15:22] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Klíčová slova]
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  Změřte místní tíhové zrychlení //g// metodou matematického kyvadla.+  - Změřte místní tíhové zrychlení //g// metodou matematického kyvadla.
   - Změřte závislost doby kmitu fyzického kyvadla na poloze čočky. Měření proveďte pro obě osy otáčení. Graficky znázorněte.   - Změřte závislost doby kmitu fyzického kyvadla na poloze čočky. Měření proveďte pro obě osy otáčení. Graficky znázorněte.
-  -  Změřte místní tíhové zrychlení //g// metodou reverzního kyvadla. +  - Změřte místní tíhové zrychlení //g// metodou reverzního kyvadla. 
-  - Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Srovnejte moment setrvačnosti reálného kyvadla s jeho matematickou idealizací. Vypočítejte vzdálenost těžiště reálného kyvadla od osy otáčení a porovnejte s délkou matematického kyvadla.+  - Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Srovnejte moment setrvačnosti reálného kyvadla s jeho matematickou idealizací. ​ 
 +  - Vypočítejte vzdálenost těžiště reálného kyvadla od osy otáčení a porovnejte s délkou matematického kyvadla.
  
  
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
-fyzické ​a matematické kyvadlo, moment setrvačnosti,​ reverzní kyvadlo, redukovaná délka kyvadla+Fyzické ​a matematické kyvadlo, moment setrvačnosti,​ reverzní kyvadlo, redukovaná délka kyvadla.
  
  
Řádek 23: Řádek 24:
  
   - Doby kmitu měříme digitálními stopkami nebo čítačem ''​G-2001.500''​. Čítač slouží mimo jiné k~přesnému měření frekvence v oboru 10~Hz až 60~MHz, doby kmitu od 5~μs až do 100~ms, časových intervalů od 1~μs do 100~s nebo jako ruční stopky pro časové intervaly od 0,1~s do 10<​sup>​5</​sup>​~s.   - Doby kmitu měříme digitálními stopkami nebo čítačem ''​G-2001.500''​. Čítač slouží mimo jiné k~přesnému měření frekvence v oboru 10~Hz až 60~MHz, doby kmitu od 5~μs až do 100~ms, časových intervalů od 1~μs do 100~s nebo jako ruční stopky pro časové intervaly od 0,1~s do 10<​sup>​5</​sup>​~s.
-  - Matematické kyvadlo realizujeme ​koulí poloměru //​r~//​≈1.10<​sup>​-2</​sup>​~m,​ kterou ​zavěšujeme na nit.+  - Matematické kyvadlo realizujeme ​pomocí kovové koule zavěšené na niti.
   - K měření délky matematického kyvadla a redukované délky reverzního kyvadla je k dispozici pásové měřidlo. Polohu čočky reverzního kyvadla určujte dotykovým měřidlem.   - K měření délky matematického kyvadla a redukované délky reverzního kyvadla je k dispozici pásové měřidlo. Polohu čočky reverzního kyvadla určujte dotykovým měřidlem.
- 
  
  
zadani/121.1396539793.txt.gz · Poslední úprava: 3.04.2014 17:43 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.