Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


protokoly

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
protokoly [12.03.2018 16:25]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Psaní protokolů]
protokoly [25.09.2018 13:45] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Výsledky měření]
Řádek 16: Řádek 16:
   *     ​Použité přístroje a jejich sestava (obrázek, schéma), použitá měřidla a jejich přesnost; odkazy na použitou literaturu. ​   *     ​Použité přístroje a jejich sestava (obrázek, schéma), použitá měřidla a jejich přesnost; odkazy na použitou literaturu. ​
    
-===== Výsledky měření =====+===== Výsledky ​a zpracování ​měření =====
  
   *     ​Podmínky pokusu - teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které mohly měření ovlivnit. Nezapomínejte na ně, např. teplota či vlhkost mohou výrazně ovlivnit měření i když ve výpočtech explicitně nevystupují.   *     ​Podmínky pokusu - teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které mohly měření ovlivnit. Nezapomínejte na ně, např. teplota či vlhkost mohou výrazně ovlivnit měření i když ve výpočtech explicitně nevystupují.
Řádek 30: Řádek 30:
 ===== Diskuse výsledků ===== ===== Diskuse výsledků =====
  
-  *     ​Odhad správnosti (odhad systematické chyby; srovnání s~tabelovanými aj. publikovanými hodnotami); snažit se o nalezení zdroje systematické chyby. Odkazy na použitou literaturu.+  *   Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí),​ porovnat získané veličiny s tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat). ​  
 +  * Odhad správnosti (odhad systematické chyby; srovnání s~tabelovanými aj. publikovanými hodnotami); snažit se o nalezení zdroje systematické chyby. Odkazy na použitou literaturu.
   *     ​Hodnocení přesnosti (vzhledem k plánované přesnosti apod.).   *     ​Hodnocení přesnosti (vzhledem k plánované přesnosti apod.).
   *     ​Komentář ke grafům (např. vysvětlení odchylek od očekávaného chování)   *     ​Komentář ke grafům (např. vysvětlení odchylek od očekávaného chování)
protokoly.1520868301.txt.gz · Poslední úprava: 12.03.2018 16:25 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.