Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
prehled [19.09.2018 13:41]
Drahná Dagmar Bc.
prehled [ 4.02.2019 10:36] (aktuální)
Drahná Dagmar Bc.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Přehled ​ZS 2018/2019 ======+====== Přehled ​LS 2018/2019 ======
  
-Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v zimním ​semestru školního roku 2018/2019 dne **1.102018**.+Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním ​semestru školního roku 2018/2019 dne **1822019**.
  
 Pro studijní obor **obecná fyzika** probíhá výuka: Pro studijní obor **obecná fyzika** probíhá výuka:
  
-  *     ​Fyzikální praktikum ​II (NOFY024) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​  +  *     ​Fyzikální praktikum ​(NOFY066) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​  
-  *     ​Fyzikální praktikum ​IV (NOFY030) 0/KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​+  *     ​Fyzikální praktikum ​III (NOFY028) 0/KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​
  
 Pro studenty oboru **fyzika zaměřená na vzdělávání** probíhá výuka: Pro studenty oboru **fyzika zaměřená na vzdělávání** probíhá výuka:
  
-  *     ​Fyzikální praktikum ​II (NUFY098) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  +  *     ​Fyzikální praktikum ​(NUFY093) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  
-  *     ​Fyzikální praktikum ​pro CŽV (NUFY126) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​+  *     ​Fyzikální praktikum ​III (NUFY099) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​
    
  
Řádek 17: Řádek 17:
  
  
-  * Praktická fyzika ​(NAFY004) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  +  * Praktická fyzika ​II (NAFY005) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  
-  * Praktická fyzika ​III (NAFY012) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​+  * Praktická fyzika ​IV (NAFY013) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​
  
  
  
-Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny“ na 9112018 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na \\ 30112018 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění se vypne možnost zápisu do praktikaúlohy \\ budou studentovi předepsány lektorem. ​+Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny na 2932019 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na \\ 2642019 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění se vypne možnost zápisu do praktika ​a další ​úlohy \\ budou již studentovi předepsány lektorem. ​
  
-**Poslední týden semestru (tj. týden ​od 71. do 111. 2019) se neměří**,​ tento týden je zápočtový.+**Poslední týden semestru (tj. od 205. do 245. 2019) se neměří**,​ tento týden je zápočtový.
  
-**Připomínáme,​ že odevzdané protokoly se k přepracování nevracejí!**+**Připomínáme,​ že odevzdané protokoly se k přepracování nevracejí.**
  
 Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud  Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud 
 studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může **požádat lektora příslušného praktika o možnost ​ studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může **požádat lektora příslušného praktika o možnost ​
-opravy této jedné úlohy** (v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 111. 2019.+opravy této jedné úlohy** (v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 245. 2019.
  
 Daná pravidla (tj. i **minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v~daném praktiku ​ Daná pravidla (tj. i **minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v~daném praktiku ​
Řádek 36: Řádek 36:
 například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, ​ například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, ​
 podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně **domluvit s~lektorem příslušného praktika nejpozději \\  podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně **domluvit s~lektorem příslušného praktika nejpozději \\ 
-14 dní po začátku semestru (tj. do 15102018)!**+14 dní po začátku semestru (tj. do 432019).**
  
 --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky
prehled.1537357274.txt.gz · Poslední úprava: 19.09.2018 13:41 autor: Drahná Dagmar Bc.