Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ereferaty [23.08.2022 11:23]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů]
ereferaty [24.08.2022 10:11] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Odevzdávání referátů]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Odevzdávání ​referátů ======+====== ​Elektronické odevzdávání ​referátů ======
  
-Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů+Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů.
  
 ===== Pokyny pro studenty ===== ===== Pokyny pro studenty =====
Řádek 10: Řádek 10:
   * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání.   * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání.
   * Referát musí být **v~PDF formátu**, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je **10~MB**.   * Referát musí být **v~PDF formátu**, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je **10~MB**.
-  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP (nepoužívejte jiné formáty jako např. rar).+  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP (nepoužívejte jiné formáty jako např. rar). Podrobně též v kapitole [[zaznam|záznam z měření]].
   * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.   * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to.
   * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu.   * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu.
ereferaty.1661246589.txt.gz · Poslední úprava: 23.08.2022 11:23 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.