Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Pro zájemce aneb "Jak to vidí studenti"

Studentské eseje

V rámci semináře pro bakaláře vznikly krátké eseje o vztahu studentů ke svým bakalářským pracím. Představujeme Vám vítězné literární dílko (PDF, 361kB), které vytvořila slečna Zuzana Hrbáčková. Líbí se?

Povrchy a plazma pohledem studentů

Tyto stránky připravují a doplňují studenti aktuálního 1. ročníku magisterského studia v rámci Diplomového semináře I. Vycházejí přitom ze zadání svých diplomových prací a příbuzné problematiky a chtějí Vás tak populárnější formou seznámit s tím, čím se naše katedra zabývá. Doufají, že se stránky budou dále rozvíjet a že i Vy přispějete k jejich vzhledu a obsahu svými připomínkami.

Prozatím Vás však chtějí touto nenásilnou cestou seznámit s problematikou, kterou se na naší katedře zabývají, sdělit Vám doporučení, které Vám možná ulehčí vstup na katedru, případně usnadní volbu tématu bakalářské či diplomové práce.

A nyní ještě pár slov k vlastní organizaci těchto stránek. Katedra FPP zajišťuje studium v bakalářském studijního programu Fyzika (zaměření Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí) a dále toto zaměření rozvíjí v navazujícím magisterském studiu. Studentské stránky jsou tedy rozděleny, ve shodě s názvem katedry, na dva směry:
Fyzika povrchů a Fyzika plazmatu.