Fyzika Fyzika Elektřina a magnetismus Elektrické a magnetické vlastnosti látek Elektronová struktůra látek Dielektrická a magnetická polarizace Vedení proudu v pevných látkách Vedení proudu v kapalinách Vedení proudu v plynech Základy teorie materiálových konstant Příklady Test