Znak UK.

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
UNIVERZITY KARLOVY