Kontakt
Skupina fyziky povrchů
Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

V Holešovičkách 747/2
CZ-180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420-95155-2776
GALERIE

Malé věci často skrývají netušeně velké možnosti. To je fyzika nanosvěta.

CERIC se rozjíždí!

Evropskou Komisí byla v červnu 2014 ustavena výzkumná infrastruktura CERIC (Central-European Research Infrastructure Consortium), v níž je Skupina fyziky povrchů zástupcem za Českou Republiku.

Central-European Research Infrastructure Consortium

 C-ERIC-logo-color.png

Dne 22.7.2014 se v Miláně konala ustavující schůze valného shromáždění konzorcia, za přítomnosti eurokomisařky pro vědu, výzkum a inovace paní Máire Geoghegan-Quinn (Irsko) a italské ministryně pro vzdělání, vědu a výzkum paní Stefanie Giannini. Členy valného shromáždění za ČR jsou pan Petr Ventluka (Odbor výzkumu a vývoje MŠMT) a profesor Vladimír Matolín (vedoucí KFPP MFF UK).

CERIC (Konzorcium středoevropské výzkumné infrastruktury, neoficiální překlad) je mezivládní projekt zemí evropského společenství o společném provozování distribuované výzkumné infrastruktury materiálového výzkumu v rámci evropského právního rámce ERIC. Zakládajícími členy konzorcia jsou Rakousko, Česká Republika, Itálie, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko. Každá členská země nominovala do výzkumné infrastruktury jednu instituci jako reprezentující entitu - za Českou Republiku byla rozhodnutím MŠMT z 28. února 2014 (ref. no. MSMT-6968/2014-1) reprezentující entitou určena Univerzita Karlova v Praze. Skupina fyziky povrchů MFF UK a její laboratoř optické dráhy MSB na synchrotronu Elettra se tím staly součástí distribuované evropské výzkumné infrastruktury zahrnující podstatnou část synchrotronu Elettra v Terstu (Itálie), laboratoře rozptylu rentgenového záření Technické Univerzity v Grazu (Rakousko), laboratoře Slovinského národního centra nukleární magnetické rezonance v Ljubljani a laboratoře transmisní elektronové mikoskopie Národního institutu materiálové fyziky v Măgurele (Rumunsko).

Česká součást výzkumné Infrastruktury CERIC sestává ze dvou laboratoří – Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a Skupiny fyziky povrchů (SPL) v Praze. Laboratoř MSB je víceúčelová optická dráha pro experimenty materiálového výzkumu, fyziky povrchů a fyzikálněchemických interakcí organických molekul s povrchy pevných látek. Lineární polarizace, laditelná energie fotonů v intervalu 22 – 1000 eV a manipulátor se dvěma osami rotace umožňují měření pomocí řady fotoelektronových metod včetně jejich úhlově rozlišených a rezonantních variant. MSB je administrovaná synchrotronem Elettra, který v rámci ročního poplatku poskytuje přístup k dalším svým zařízením (dílnám) a službám. Provoz a uživatelskou podporu téměř výhradně zajišťuje tým SPL.

Skupina fyziky povrchů je součástí Katedry fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) Matematicko-fyzikální fakulty UK. Provozuje čtyři kompletní ultravysokovakuová zařízení pro přípravu povrchů a tenkých vrstev materiálů a jejich chemickou a strukturní analýzu. Mimoto každé z nich poskytuje specializovanou měřicí metodu komplementární k ostatním: STM, XPD a ARUPS, RHEED, AES a TDS. Dále jsou v SPL 2 elektronové mikroskopy SEM (jeden se zaostřeným iontovým svazkem) a 2 mikroskopy atomárních sil AFM (jeden s elektrochemickou celou). O všechny potřeby prostoru, instalací, konektivity a administrativy se stará fakulta, potažmo Univerzita Karlova jako hostitelská organizace výzkumné infrastruktury.

Tým české výzkumné infrastruktury se rekrutuje z osazenstva skupiny fyziky povrchů. Vedoucí skupiny prof. Matolín je zároveň členem řídícího orgánu (Board of Directors) konsorcia CERIC, dále skupinu tvoří 4 docenti, 8 akademických a vědeckých pracovníků a přibližně 30 studentů, většina z nich ve fázi doktorského studia.

Dokumentace CERIC:

 

  • Obrazová dokumentace z ustavující schůze valného shromáždění CERIC (fotky poskytnuty agenturou ANSA):

Eurokomisařka, italská minystryně pro vzdlání, vědu a výzkum a první (prozatimní) výkonný ředitel konzorcia CERIC

Zleva:     Máire Geoghegan-Quinn, Carlo Rizzuto a Stefania Giannini. (c) ANSA.

 

Skupinové foto účastníků ustavující schůze valného shromáždění konzorcia.

Valné shromáždění CERIC s eurokomisařkou a italskou ministryní pro vzdělání, vědu a výzkum. (c) ANSA.

 

Pamětní list podesaný všemi přítomnými členy valného shromáždění.

Pamětní list ustavující schůze.