Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER

Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav projektu: volný

Anotace:

Hvizdy jsou elektromagnetické emise generované bleskovými výboji, které se šíří plazmatickým prostředím v okolí Země téměř podél magnetických siločar. Pro jejich automatickou identifikaci na palubě družice DEMETER byla vyvinuta a implementována neuronová síť. Cílem projektu je analýza dat pocházejících z této neuronové sítě.

Cíle projektu:
1) Konstrukce geografických/geomagnetických map četnosti hvizdů.
2) Studium vlivu polohy plazmapauzy na výskyt a disperzi hvizdů.
3) Určení podílu hvizdů na celkové intenzitě elektromagnetických emisí.

Seznam odborné literatury:
1) Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
2) Helliwell, R. A.: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
3) Články v odborných časopisech doporučené vedoucím projektu.