Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Studenti a témata jejich bakalářských prací

Obecná fyzika (Bc.)

Paulína Dujavová - druhý ročník
Téma práce: Studium růstu tenkých vrstev oxidu ceru na nanostrukturním povrchu Al2O3/Ni3Al(111)
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Jan Mackovčák - druhý ročník
Téma práce: Příprava a charakterizace tenkých vrstev oxidu zirkonu na povrchu oxidu ceru
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Filip Vrťo - druhý ročník
Téma práce: Příprava a charakterizace tenkých vrstev oxidu manganu na povrchu oxidu ceru
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Filip Jediný - třetí ročník
Téma práce: Popis nízkoteplotního plazmatu rovnicemi reakce-difúze s využitím strojového učení
Vedoucí: Doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Patrik Kašpárek - třetí ročník
Téma práce: Studium použití Curling sondy pro technologické plazma
Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Lukáš Kučera - třetí ročník
Téma práce: Návrh detektoru polohy Slunce pro družice
Vedoucí: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Matěj Svidenský - třetí ročník
Téma práce: Vliv depozičního výkonu při magnetronovém naprašování katalyzátorů na jejich aktivitu pro reakci vzniku kyslíku
Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Alena Šindelářová - třetí ročník
Téma práce: Studium adheze neuronů na mikroelektrodách
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.