Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Publikace pracovníků katedry v impaktovaných časopisech a dalších periodikách uvedených na "Web of Science"

Počty bodů dle VaV pro vybrané časopisy (body 2016 dle IF 2015!).

Publikace podle autorů

(*více*)

Publikace podle roku vydání