neplatný dotaz

WOS advanced search query (RED – proceedings): PŘÍMÝ LINKBibTeX entries:
@ARTICLE{Tomeček:21:Study,
	 author = {Tomeček, D. AND Piliai, L. AND Hruška, M. AND Fitl, P. AND Gadenne, V. AND Vorokhta, M. AND Matolínová, I. AND Vrňata, M.},
	 title = {Study of Photoregeneration of Zinc Phthalocyanine Chemiresistor after Exposure to Nitrogen Dioxide},
	 journal = {Chemosensors},
	 fulljournal = {Chemosensors},
	 volume = {9},
	 number = {9},
	 pages = {237},
	 eid = {237},
	 year = {2021},
	 issn = {2227-9040},
	 doi = {10.3390/chemosensors9090237},
	 KFPPid = {2226},
}


Bibitems:

\bibitem[{Tomeček et~al.(2021)}]{Tomeček:21:Study}
Tomeček, D., Piliai, L., Hruška, M., Fitl, P., Gadenne, V., Vorokhta, M., Matolínová, I., Vrňata, M., Study of Photoregeneration of Zinc Phthalocyanine Chemiresistor after Exposure to Nitrogen Dioxide. {\it Chemosensors.} {\bf 9}(9): 237, 2021.