neplatný dotaz

WOS advanced search query (RED – proceedings): PŘÍMÝ LINKBibTeX entries:
@ARTICLE{Ju:20:Colloidal,
	 author = {Ju, X. AND Fučíková, A. AND Šmíd, B. AND Nováková, J. AND Matolínová, I. AND Matolín, V. AND Janata, M. AND Bělinová, T. AND Hubálek Kalbáčová, M.},
	 title = {Colloidal stability and catalytic activity of cerium oxide nanoparticles in cell culture media},
	 journal = {RSC Adv.},
	 fulljournal = {RSC Advances},
	 volume = {10},
	 number = {65},
	 pages = {39373--39384},
	 year = {2020},
	 issn = {2046-2069},
	 doi = {10.1039/D0RA08063B},
	 KFPPid = {2141},
}


Bibitems:

\bibitem[{Ju et~al.(2020)}]{Ju:20:Colloidal}
Ju, X., Fučíková, A., Šmíd, B., Nováková, J., Matolínová, I., Matolín, V., Janata, M., Bělinová, T., Hubálek Kalbáčová, M., Colloidal stability and catalytic activity of cerium oxide nanoparticles in cell culture media. {\it RSC Adv.} {\bf 10}(65): 39373--39384, 2020.