neplatný dotaz

WOS advanced search query (RED – proceedings): PŘÍMÝ LINKBibTeX entries:
@ARTICLE{Vorokhta:18:Investigation,
	 author = {Vorokhta, M. AND Khalakhan, I. AND Vondráček, M. AND Tomeček, D. AND Vorokhta, M. AND Marešová, E. AND Nováková, J. AND Vlček, J. AND Fitl, P. AND Novotný, M. AND Hozák, P. AND Lančok, J. AND Vrňata, M. AND Matolínová, I. AND Matolín, V.},
	 title = {Investigation of gas sensing mechanism of SnO2 based chemiresistor using near ambient pressure XPS},
	 journal = {Surf. Sci.},
	 fulljournal = {SURFACE SCIENCE},
	 volume = {677},
	 number = {Nov},
	 pages = {284--290},
	 year = {2018},
	 issn = {0039-6028},
	 doi = {10.1016/j.susc.2018.08.003},
	 KFPPid = {1872},
}


Bibitems:

\bibitem[{Vorokhta et~al.(2018)}]{Vorokhta:18:Investigation}
Vorokhta, M., Khalakhan, I., Vondráček, M., Tomeček, D., Vorokhta, M., Marešová, E., Nováková, J., Vlček, J., Fitl, P., Novotný, M., Hozák, P., Lančok, J., Vrňata, M., Matolínová, I., Matolín, V., Investigation of gas sensing mechanism of SnO2 based chemiresistor using near ambient pressure XPS. {\it Surf. Sci.} {\bf 677}(Nov): 284--290, 2018.