Mgr. Petr Blumentrit

Nalezeno 6 záznamů (5 v impaktovaných časopisech, 1 ve WOS sbornících).

Vypsat níže uvedené ve WoS (* NOVINKA *) — nefunguje pro počet záznamů > 100.

Vypsat níže uvedené ve Scopus (* NOVINKA *)

(BibTeX & \bibitem všech článků tohoto člověka)     

Rok 2013

Yoshitake, M; Blumentrit, P; Nemsak, S
X-ray photoelectron spectroscopic study on interface bonding between Pt and Zn- and O-terminated ZnO
J. Vac. Sci. Technol. A31 (2): Art. No. 020601 (5 pages), 2013.
doi:10.1116/1.4772464 (odkaz na abstrakt)PDF ISI ID:000315595700001 - BibTeX & \bibitem

Polasek, J; Masek, K; Beran, J; Blumentrit, P; Vorokhta, M; Tsud, N; Matolin, V
Photoemission and RHEED study of the supported Pt and Au epitaxial alloy clusters
Appl. Surf. Sci.282 (Oct): 746–456, 2013.
doi:10.1016/j.apsusc.2013.06.047 (odkaz na abstrakt)PDF ISI ID:000322314800113 - BibTeX & \bibitem

Rok 2012

Masek, K; Blumentrit, P; Beran, J; Skala, T; Pis, I; Polasek, J; Matolin, V
Structural and electronic studies of supported Pt and Au epitaxial clusters on tungsten oxide surface
Vacuum86 (6): 586–589, 2012.
doi:10.1016/j.vacuum.2011.07.021 (odkaz na abstrakt)PDF ISI ID:000301018400003 - BibTeX & \bibitem

Rok 2011

Blumentrit, P; Yoshitake, M; Nemsak, S; Kim, T; Nagata, T
XPS and UPS study on band alignment at Pt–Zn-terminated ZnO(0 0 0 1) interface
Appl. Surf. Sci.258 (2): 780–785, 2011.
doi:10.1016/j.apsusc.2011.08.095 (odkaz na abstrakt)PDF ISI ID:000296525800023 - BibTeX & \bibitem

Rok 2010

Masek, K; Blumentrit, P; Beran, J; Skala, T; Pis, I; Libra, J; Matolin, V
Pt-doped tungsten oxide surface: photoemission and RHEED study
Surf. Interface Anal.42 (6-7): 540–544, 2010.
doi:10.1002/sia.3362 (odkaz na abstrakt)PDF ISI ID:000281149700021 - BibTeX & \bibitem

Rok 2008

Masek, K; Nemsak, S; Mravcakova, M; Blumentrit, P; Skala, T; Skoda, M; Matolin, V
Photoemission spectroscopy and electron diffraction study of Pd/tungsten oxide/W(110) epitaxial system
J. Phys.: Conf. Ser.100: Art. No. 012008 (4 pages), 2008.
doi:10.1088/1742-6596/100/1/012008 (odkaz na abstrakt)
PDF ISI ID:000275655200008