Katedra fyziky povrchů a plazmatuštempl

Úřední deska

Časový harmonogram obhajob DP a SZZ konaných dne 14. září 2020

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
předseda komise pro SZZ

Podzimní státní závěrečné zkoušky pro obor FPIP (NMgr.)

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
předseda komise pro SZZ


  
 

Časový harmonogram obhajob DP a SZZ konaných dne 14. září 2020

Časový harmonogram obhajob diplomových prací a státních závěrečných zkoušek studijního oboru Fyzika, studijního oboru Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (pořadí studentů bylo vylosováno za přítomnosti vedoucího katedry doc. Pavlů a zástupců studentů Bc. Turka a Bc. Maixnera):

A) Obhajoby diplomových prací — pondělí 14. září 2020
9:00–9:50 Bc. Zdeněk Turek
9:50–10:40 Bc. Václav Maixner
10:40–11:30 Bc. Jan Kubát

Obhajoby diplomových prací se konají v posluchárně prof. Viléma Kunzla v přízemí objektu kateder MFF UK v Tróji, místnost číslo A 042, adresa V Holešovičkách 2, Praha 8. Studenti se dostaví cca 15 minut před uvedeným začátkem své obhajoby. Prezentace diplomové práce by neměla přesáhnout 20 minut.

B) Státní závěrečné zkoušky — pondělí 14. září 2020
13:00–14:00 Bc. Zdeněk Turek
14:00–15:00 Bc. Václav Maixner
15:00–16:00 Bc. Jan Kubát

Státní zkoušky se konají v posluchárně prof. Viléma Kunzla v přízemí objektu kateder MFF UK v Tróji, místnost číslo A 042, adresa V Holešovičkách 2, Praha 8. Studenti se dostaví cca 30 minut před uvedeným začátkem státní zkoušky k vylosování otázek.

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
předseda komise pro SZZ

 
  

  
 

Podzimní státní závěrečné zkoušky pro obor FPIP (NMgr.)

Katedra FPP vypisuje SZZ pro studijní směr Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí v podzimním termínu takto:

1) Obhajoby diplomových prací a ústní část SZZ: pondělí 14. 9. 2020 od 9:00 hodin resp. od 13 hodin.
2) Elektronické verze diplomové práce musí být nahrána v SIS: do 30. 7. 2020.
3) Posluchači se zapíší k SZZ a zvolí si zaměření v sekretariátu KFPP a současně se přihlásí na studijním oddělení do 31. 7. 2020.
4) Obhajoby diplomových prací i ústní část se budou konat v konzultační místnosti katedry FPP (posluchárna prof. Kunzla, č. A 042.


Čtěte také Pokyny k odevzdání a zveřejnění práce.

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
předseda komise pro SZZ