Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Supervised PhD Theses

More about this member of the Department...

Year 1995

Aktivní experiementy v magnetosféře Země: projekt APEX
Student: Lubomír Přech
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Year 1996

Studium interakce nabitých částic v magnetosféře
Student: Assaysh Omar Mohamed Amin
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Year 2001

Nabíjení prachových částic
Student: Peter Žilavý
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Year 2005

Field emission from dust grains
Student: Jiří Pavlů
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Year 2006

Eulerova Vlasovova metoda pro laserové plazma
PDF@repoUK (#39928)
Student: Martin Mašek
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Consultant: RNDr. Karel Rohlena, CSc., FzÚ AV ČR Praha

Year 2007

Interaction of Charged Particle Beams with Dust Grains
PDF@repoUK (#44367)
Student: Andriy Velyhan
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Consultant: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Year 2012

The Role of Secondary Electron Emission in Dust Grain Charging
PDF@repoUK (#41001)
Student: Ivana Richterová
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Dynamics of the bow shock and magnetopause
PDF@repoUK (#43441)
Student: Karel Jelínek
Supervisor: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Year 2014

Charging of dust grains in ionized media
PDF@repoUK (#57512)
Student: Jakub Vaverka
Supervisor: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Year 2015

Laboratory simulation of charging processes of dust grains
Student: Martin Beránek
Supervisor: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Consultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Year 2019

Propagation of instabilities through solar wind
Student: Jaroslav Urbář
Supervisor: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Consultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Work in Progress

Archivace a zobrazení dat z umělých družic Země
Student: Pavla Mitková
Supervisor: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Consultant: Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Solar wind and its influence on the Earth’s magnetosphere
Student: Výbošťoková Tatiana
Supervisor: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Consultant: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.