RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.

Supervised PhD Theses

More about this member of the Department...

Year 2005

Photoelectron-spectroscopic study of interaction of d- and s,p- metals in Pd-In2O3, Pd-SnO2 and Pd-Sn systems
Student: Tomáš Skála
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.

Year 2014

Studium lokální struktury povrchů přechodových kovů a jejich slitin metodou XPD
Student: Miloš Cabala
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Consultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc., Mgr Jiří Libra (MFF UK)

Year 2015

Model catalysts studied by photoelectron spectroscopy methods
Student: Mykhailo Chundak
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Consultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Year 2016

Model catalysts based on cerium oxide
Student: Aulická Marie
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Consultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Year 2017

Electronic and structure properties of model catalysts based on cerium oxide
Student: Duchoň Tomáš
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Consultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Work in Progress

Model catalysts — electronic and structural properties in conjunction with in situ electrochemistry (INTERRUPTED)
Student: Schusser Jakub
Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Consultant: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.