Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1996

Studium uvolňování plynů při tření kovů ve vakuu
Student: Milan Rott
Školitel: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.

Rok obhajoby 1999

Objemové odplyňování ultravakuových materiálů pro lékařské diagnostické rentgenky
Student: Petr Závoda
Školitel: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.
Konzultant: RNDr. Ladislav Peksa, CSc.

Rok obhajoby 2001

Studium uvolňování plynu z pevné fáze při mechanickém namáhání
Student: David Orálek
Školitel: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.

Rok obhajoby 2008

(NEDOKONČENÁ) Difuze plynu ve strukturovaných materiálech
Student: Radek Ulman
Školitel: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.

Rok obhajoby 2014

(NEDOKONČENÁ) Popis chování plynu ve vakuu pomocí molekulárně kinetické teorie
Student: Martin Vičar
Školitel: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.