Nabíjení prachových částic

Student: Peter Žilavý
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená