Elementární procesy v prachovém plazmatu

Student: Zoltán Sternovský
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená