Kaspové plasma ve vysokých výškách

Student: Jan Měrka
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená