Analýza okrajové turbulence pomocí elektrických sond v tokamaku CASTOR

Student: Jan Petržílka
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: RNDr. Jan Stöckel, CSc.
Stav práce: obhájená