Termální plazma ve vnější ionosféře Země: Projekty AKTIVNÍ a APEX

Student: Vladimír Truhlík
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Ing. František Jiříček, CSc., Ing. Ludmila Třísková, CSc.
Stav práce: obhájená