Studium interakce nabitých částic v magnetosféře

Student: Assaysh Omar Mohamed Amin
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená