Aktivní experiementy v magnetosféře Země: projekt APEX

Student: Lubomír Přech
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená