Studium rozdělovací funkce plazmatu a vlnové rozdělovací funkce v kosmickém prostoru

Student: Ondřej Santolík
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Dr. Michel Parrot, CNRS Orleans, Francie
Stav práce: obhájená