Diskontinuity slunečního větru a jejich interakce s okolozemní rázovou vlnou

Student: Andriy Koval
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Projekt INTERBALL, složený ze 4 družic, byl navržen tak, aby zkoumal vnější hranice zemské magnetosféry v různých lokacích geomagnetických souřadnic. Dvě družice tzv. tailové části projektu procházely oblastí iontového i elektronového foreshocku, přetínaly okolí rázové vlny i magnetopauzy, pohybovaly se v přechodové oblasti. Pro podrobnou analýzu těchto hranic je potřebné znát i ty parametry plazmatu, které nelze získat bez dalšího zpracování změřených experimentálních dat. Takovým příkladem vypočtených parametrů může být určení tvaru iontové rozdělovací funkce ze spektrálních měření elektostatických analyzátorů či určení úhlu příchodu částic na určitou hranici z údajů o proudu Faradayových válců. Práce by se měla zaměřit tedy na zpracování dat a následnou analýzu dvoubodových měření (družice INTERBALL-1 a MAGION-4) s cílem detailně studovat strukturu již zmíněných hranic. Parametry plazmatu, získané ze zpracování experimentálních dat, spolu z dalšími údaji (např. velikost a orientace magnetického pole, iontové a elektronové toky částic jak nižších, tak i vysokých energií, souřadnice družic a jejich vzájemná vzdálenost, atd.) z jiných přístrojů projektu dovolí dále rozvíjet teorii rázových vln a jejich souvislost s chováním plazmatu jak v přechodové oblasti, tak i v oblasti foreshocku. Na katedře jsou k dispozici všechna potřebná experimentální data představující velmi cenný materiál, pomocí kterého je možno mnoho otázek zodpovědět. Také vhodné prostředí pro vývoj programů pro zpracování dat je připraveno. Práce je součástí výzkumného záměru, je podporována grantem GAČR a její součástí je i pobyt na zahraničním pracovišti.