Studium struktury LLBL

Student: Štefan Dušík
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená