Sluneční vítr a jeho vliv na zemskou magnetosféru

Student: Výbošťoková Tatiana
Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Stav práce: zadaná

Anotace:

Slunce ovlivňuje Zemi nejen prostřednictvím elektromagnetického záření, ale také slunečním větrem - tokem nabitých částic, jejichž proud unáší meziplanetární magnetické pole. Parametry slunečního větru i směr a velikost meziplanetárního magnetického pole jsou velmi proměnlivé a zemská magnetosféra na tyto změny reaguje. Přes intenzivní výzkum nejsou zdaleka všechny otázky spojené se vzájemnou vazbou slunečního větru a magnetosféry, respektive ionosféry, uspokojivě zodpovězeny. Předložená práce se bude zabývat experimentálním studiem celého řetězu procesů, počínaje vznikem slunečního větru ve sluneční koroně, přes jeho šíření meziplanetárním prostorem až po jeho interakci s charakteristickými magnetosférickými hranicemi. Experimentální studium bude založeno na datech družic a kosmických sond, které v současnosti operují nebo v nedávné minulosti operovaly v dotčeném prostoru – Wind, ACE, Cluster, THEMIS, Spektr-R, MMS a další. Cílem bude nalezení dalších souvislostí mezi variacemi slunečního větru a (1) polohou a strukturou hraničních oblastí a (2) geomagnetickou aktivitou, popsanou geomagnetickými indexy. Interpretace experimentálních dat může být podporována MHD modelováním v komunitním centru NASA.

Literatura

  1. M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge 1995.
  2. F. F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Springer, New York, 1984, ISBN 0-306-41332-9.
  3. J. K. Hargreaves: The Solar–terrestrial Environment. Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, Cambridge 1992, ISBN 0-521-32748-2.
  4. M.-B. Kallenrode: Space Physics: An Introduction to Plasma and Particles in the Heliosphere and Magnetospheres. Springer, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2001.